نحوه بررسی طرح ها و فرآیند مرکز

تعداد بازدید:۵۰۲
نحوه بررسی طرح ها و فرآیند مرکز

نحوه بررسی طرح ها و فرآیند مرکز رشد و نوآوری انستیتو قلب و عروق شهید رجایی

اساتید، متخصصین، نوآوران، پژوهشگران و علاقه مندان می‌توانند عنوان ایده، طرح و یا محصول خود را در بخش ثبت ایده، ثبت نموده تا پس از بررسی اولیه در اولین فرصت از دفتر رشد و نوآوری با عزیزان تماس حاصل گردد. پس از تایید اولیه طرح کاربرگ مربوط تنظیم شده و مراحل طرح موضوع در شورای مرکز رشد و نوآوری و پس از آن شورای پژوهش انجام می پذیرد. کلیه طرح ها ارائه شده پس از تایید با توجه به ساختار طرح و انجام تمامی مراحل امکان سنجی در مسیرهای تحقیق و توسعه(R&D)، نوآوری(Innovation) و فن‌آوری(Technology) در ساختار مرکز رشد قرار گرفته و حمایت خواهند شد.

آخرین ویرایش۱۴ شهریور ۱۴۰۲