ریاست

تعداد بازدید:۳۸۸

 

ریاست مرکز رشد و نوآوری انستیتو قلب و عروق شهید رجایی

دکتر عبدالرضا دیانی

استادیار بیهوشی (فلوشیپ بیهوشی قلب)

  علم سنجی                   Google scholar
   

 

 

آخرین ویرایش۱۴ شهریور ۱۴۰۲