معرفی اعضاء شورای مرکز رشد و نوآوری

تعداد بازدید:۴۹۱
  سرکار خانم دکتر سعیده مظلوم زاده(ریاست شورا)

 

   

 

 

 

 

 

  جناب آقای دکتر عبدالرضا دیانی(ریاست مرکز)
   

 

  سرکار خانم دکتر یاسمن خلیلی(مدیر پژوهش)

 

   
  جناب آقای دکتر پرهام صادقی پور(مدیر اجرایی پژوهشکده)

 

   

 

 

 

 

  جناب آقای دکتر محسن قیاسی(واحد ارتباط با صنعت)
   

 

 

 

 

 

 

جناب آقای دکتر سیامک میراب سمیعی(واحد تحقیق و توسعه)

     
  سرکار خانم دکتر شیوا خالق پرست(واحد اخلاق)

لازم به ذکر است با توجه به نوع ایده و طرح ارائه شده شورا از اساتید و همکاران ارجمند دیگر با تخصص های مرتبط دعوت به عمل خواهد آورد.

آخرین ویرایش۱۴ شهریور ۱۴۰۲