تماس با ما

تعداد بازدید:۱۹۸

نشانی مرکز رشد و نوآوری انستیتو قلب و عروق شهید رجایی

تهران، خیابان ولی عصر (عج)، جنب پارک ملت، نبش نیایش انستیتو آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی، ساختمان اداری طبقه اول. 

کد پستی : 1995614331

تلفن: 23923293-021

دورنگار: 22042026 -021

کد پستی: 1995614331

آخرین ویرایش۱۴ شهریور ۱۴۰۲